Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

Ehdotus Keski-Suomen tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hanllintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Ehdotus Keski-Suomen tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hanllintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Asia ja sen tausta
KeskiSuomen elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus (ELYkeskus) on tarkistanut arvioinnit vesistöjen tulvariskeistä KeskiSuomen maakunnan alueella ja valmistellut ehdotuksen tulvariskialueista. ELYkeskus ei ehdottanut merkittäviä tulvariskialueita KeskiSuomen alueelle edellisen suunnittelukauden arvioinnissa vuonna 2018. Tulvariskeihin ei ole tullut sellaisia muutoksia, että merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen olisi tarpeellista. Sen sijaan ELYkeskus on tunnistanut tulvariskialueita, joilla vesistötulvasta on arvioitu aiheutuvan yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia, jotka eivät kuitenkaan ole merkittäviä. Nämä ovat ns. muita tulvariskialueita.

ELYkeskusten ehdotusten perusteella maa ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara ja tulvariskikartat sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee vesistötulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä eli sade ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.

Ehdotuksen lisäksi suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu erillisellä asiakirjalla Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu: osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen.

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVAlaki 200/2005).

Kuulutuksen julkaisupäivä
15.3.2024

Tiedoksisaantipäivä
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 22.3.2024

Kuulutuksen ja kuulemisasiakirjojen nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja KeskiSuomen maakunnan aluetta koskeva ehdotus merkittäviksi ja muiksi tulvariskialueiksi (kuulemisasiakirja) pidetään nähtävillä sähköisenä 15.3.2024 17.6.2024 ELYkeskuksen verkkosivuilla osoitteessa
www.elykeskus.fi/kuulutukset > KeskiSuomi

Asiakirja suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta (valtakunnallinen SOVAkuulemisasiakirja) on nähtävillä sähköisenä 15.3.2024 17.6.2024 osoitteessa www.vesi.fi/trh.

Vesistöaluekohtaiset taustaasiakirjat löytyvät digitaalisina www.vesi.fi/trh palvelusta. Kuulemisaineistoa voi hakea vesi.fisivuilta kunta, maakunta, vesistö tai merialuehaulla.

Palautteen antaminen
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä asiakirjasta suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta 17.6.2024 klo 16 mennessä.

Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, sisältääkö ELYkeskuksen ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi ne alueet, joille vesistötulvista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia. Mielipiteet käsitellään ELYkeskuksessa ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta merkittäviksi tulvariskialueiksi tarvetta muuttaa.

Ohjeet palautteen antamiseen
Palautteet voi antaa:

  • www.lausuntopalvelu.fi palvelun kautta tai
  • KeskiSuomen ELYkeskuksen kirjaamoon osoitetulla sähköpostilla
    (kirjaamo.keskisuomi(at)elykeskus.fi) tai
  • kirjallisesti KeskiSuomen ELYkeskuksen kirjaamoon, PL 250, 40101 Jyväskylä.

Epävirallista palautetta on myös mahdollista antaa sähköisesti www.vesi.fi/trh palvelusta löytyvien vesistöaluekohtaisten taustaasiakirjojen kautta.

Lisätietoja
Johtava asiantuntija Timo Sokka, puh. 040 767 0329

Vesitalousasiantuntija Tomi Muinonen, puh. 050 566 1154

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)elykeskus.fi

Jyväskylässä 15.3.2024

KeskiSuomen elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus