Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

Oppisopimustuki yrittäjälle

Pihtiputaan kunta maksaa oppisopimustukea

Tiestitkö, että Pihtiputaan kunta osallistuu oppisopimuskoulutukseen tukemalla yrittäjiä kuukausittain maksettavalla oppisopimustuella? Pihtiputaan kunta maksaa oppisopimuskoulutussopimuksen tehneelle yrittäjälle oppisopimuskoulutuksen ajalta palkkakustannusten kompensaatiota. Oppisopimustukea maksetaan, mikäli kunnanvaltuusto myöntää siihen vuosittain määrärahan.

Kuka voi saada oppisopimustukea?

Tukea voi saada Pihtiputaalla toimiva yrittäjä, joka on palkannut oppisopimuksella vähintään peruskoulun tai vastaavan oppimäärän suorittaneen ammatilliseen tutkintoon opiskelevan pihtiputaalaisen työntekijän. Tuen maksamisen edellytyksenä on työpaikan säilyminen oppisopimuskoulutusjakson jälkeen.

Kuinka paljon tukea maksetaan?

Tukea maksetaan Pihtiputaan kunnanhallituksen (12.1.2004 § 18 ja 8.8.2016 § 123) päättämin ehdoin:
1.
340 €/kk/ oppisopimuskoulutettava
2.
Tietopuolisen koulutuksen tai muulta palkattomalta ajalta tukea ei makseta.
3.
Tuen maksamisen edellytyksenä on Pihtiputaan kunnan talousarvion tähän tarkoitukseen vuosittain varattu määräraha.

Miten oppisopimustuki haetaan?

Tukea haetaan erillisellä hakulomakkeella. Lomake on noudettavissa Pihtiputaan sivistystoimistosta tai Pihtiputaan kunnan wwwsivuilta. Hakulomake täytetään, allekirjoitetaan ja siihen liitetään kopio voimassaolevasta, hyväksytystä oppisopimussopimuksesta. Hakemus toimitetaan osoitteella: Pihtiputaan kunta, Sivistystoimisto, PL 36, 44801 Pihtipudas tai
pihtiputaan.kunta(at)pihtipudas.fi.

Sivistystoimen toimialajohtaja tekee päätöksen tuen myöntämisestä. Päätöksestä lähetetään ote tuen hakijalle. Työnantaja laskuttaa kuntaa jälkikäteen kuukausittain tai sopimuksen mukaan esim. neljännesvuosittain. Laskuun on liitettävä palkanmaksutosite tai muu luotettava todistus palkan maksamisesta. Laskusta on käytävä ilmi, mikäli palkanmaksukaudessa on palkattomia jaksoja, palkaton aika on vähennettävä laskusta. Työnantajan on ilmoitettava Pihtiputaan sivistystoimistoon, mikäli oppisopimus päättyy,
keskeytyy tai opiskeluaika jatkuu

Jutta Hartojoki

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

jutta.hartojoki@pihtipudas.fi

040 620 4611

Airi Turpeinen

Toimistosihteeri

airi.turpeinen@pihtipudas.fi

040 860 0709

Kokemuksia oppisopimuskoulutuksesta

Sydän-Suomen Taloushallinta Oy, Pia Mård

Mikä tutkinto? Taloushallinnon ammattitutkinto

Miten koulutettava tuli yritykseen? Yrityksen tarve ja
työntekijän hakeutuminen kohtasivat.

Miten kauan koulutus kestää? 2 vuotta.


Jatkuuko työsuhde oppisopimuskoulutuksen jälkeen
? Todennäköisesti.

Mitä tukia ko. ajalta on mahdollista saada? Palkkatuki ja kunnan oppisopimustuki.

Miten koet kunnan tuen ja koulutusrahan tärkeyden
oppisopimuskoulutuksen aloittamiseen? Tärkeä, koska
koulutus sitoo työntekijöiden työaikaa eikä koulutettava tee laskutettavaa työtä täysipainotteisesti.

Kokemuksia (hyödyt/ongelmat) oppisopimuskoulutuksessa? Yritys saa koulutettua osaajan yrityksen omiin työtapoihin ja järjestelmiin. Opiskelija hyötyy heti käytännön työtapojen oppimisesta pelkän teorian sijaan. Teoria tukee käytännön työtä. Yrityksessä ongelmana joskus löytää tarpeeksi aikaa
perehdyttämiseen. Asenne ratkaisee onnistumisen
molemmilla osapuolilla.

WILDERNESS VILLAGE Ky, Hannele Törmä

Mikä tutkinto? kokki, keittäjä, tarjoilija, ravintolakokkiesimies.

Miten koulutettava tuli yritykseen?
Yrityksen sisällä huomattu tarve, osa jo rekrytointivaiheessa, kun huomataan, että potentiaalia oppimiseen on.

Miten kauan koulutus kestää?
23 vuotta, suurin osa 3 vuotta.

Jatkuuko työsuhde oppisopimuskoulutuksen jälkeen
? Useimmiten jatkuu.

Mitä tukia ko. ajalta on mahdollista saada? Osalla Elytyöllistämistuki, kunnan oppisopimustuki.

Miten koet kunnan tuen ja koulutusrahan tärkeyden
oppisopimuskoulutuksen aloittamiseen?
Monta kertaa on pystynyt työllistämään (aloittamaan hiljaisesta sesongista) nimenomaan tukien avulla.

Kokemuksia (hyödyt/ongelmat) oppisopimuskoulutuksessa?
Hyöty: Koulutettu työntekijä, useimmiten motivaatio kohdallaan, pystyy lisäämään Low seasonin työntekijöitä.
Haitta: useimmiten oppimisjaksot laitoksessa juuri High
seasonin aikaan, josta seuraa työvoimapula.

Pihtiputaan Rengas ja Öljy, Jouni Riitamo

Mikä tutkinto? Ajoneuvoasentaja.

Miten koulutettava tuli yritykseen?
Hakeutui itse.

Miten kauan koulutus kestää? Noin 3 vuotta.

Jatkuuko työsuhde oppisopimuskoulutuksen jälkeen
? Jatkunut 10 vuotta.

Mitä tukia ko. ajalta on mahdollista saada?
Palkkatuki + oppisopimustuki.

Miten koet kunnan tuen ja koulutusrahan tärkeyden
oppisopimuskoulutuksen aloittamiseen? O
ppisopimusta
ei voida tehdä ilman rahallista tukea.

Kokemuksia (hyödyt/ongelmat) oppisopimuskoulutuksessa?
Opiskelija pääsee heti työelämään mukaan ja normaalia palkkaa. Ongelmana
nykynuorison asenne työntekoon.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on pääosin työelämässä käytännön työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksen järjestämillä opinnoilla. Pohjoisessa Keski-Suomessa oppisopimusta antaa mm. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE. Työnantaja, yrittäjä tai oppisopimuksesta kiinnostunut työntekijä: Mikäli olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, ota yhteyttä POKE Työelämäpalveluihin.