Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

Vireillä olevat ranta-asemakaavat

Hiekanpään ranta-asemakaava

Hiekanpään ranta-asemakaavan vireilletulo, osallistumis-ja arviointisuunnitelma nähtävillä 13.9.-13.10.2023.

Pihtiputaan kunnanhallitus on päättänyt Hiekanpään ranta-asemakaavan laatimisesta ja vireille tulosta 6.2.2023 § 17. Samalla kunnanhallitus on määrännyt MRL 53 § mukaiseen rakennuskieltoon alueen, jossa ranta-asemakaavan laatiminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa 13.9.2023 alkaen enintään kaksi vuotta kerrallaan. Ranta-asemakaava ja MRL 53 § mukainen rakennuskielto koskee tilaa Hiekanpää 601-404-26-94, joka sijaitsee Ilosjoen kylän alueella.

Kaavan tarkoituksena on selvittää mahdollisuudet siirtää Koliman rantayleiskaavassa kiinteistölle 601-404-26-94 osoitettu rakennuspaikka kiinteistön sisällä paremmalle sijainnille, sillä rakennuspaikka sijoittuu kiinteistöllä maasto-olosuhteiltaan epäsuotuisaan kohtaan. Aloitteen kaavan laatimisesta on tehnyt tilan omistaja. Pihtiputaan kunnan ja maanomistajien välinen maankäyttösopimus allekirjoitetaan ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä.

Kaavan vireilletulosta kuulutetaan asettamalla kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtäville 13.9.-13.10.2023 väliseksi ajaksi kunnan verkkosivuille osoitteessa https://pihtipudas.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavat-ja-tontit/vireilla-olevat-kaavat/ranta-asemakaavat-vireilla-olevat/. Aineisto on nähtävillä myös Pihtiputaan kunnanvirastossa, osoitteessa Keskustie 9.

Hiekanpään ranta-asemakaavan luonnos nähtävillä 13.9.-13.10.2023 

Hiekanpään ranta-asemakaava koskee Ilosjoen kylän alueella sijaitsevaa kiinteistöä 601-404-26-94 Hiekanpää. Kaavan tarkoituksena on selvittää mahdollisuudet siirtää Koliman rantayleiskaavassa kiinteistölle 601-404-26-94 osoitettu rakennuspaikka kiinteistön sisällä paremmalle sijainnille, sillä rakennuspaikka sijoittuu kiinteistöllä maasto-olosuhteiltaan epäsuotuisaan kohtaan.

Kaavan valmisteluaineisto (kaavaluonnos) asetetaan nähtäville 13.9.-13.10.2023 väliseksi ajaksi kunnan verkkosivuille osoitteessa https://pihtipudas.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavat-ja-tontit/vireilla-olevat-kaavat/ranta-asemakaavat-vireilla-olevat/. Aineisto on nähtävillä myös Pihtiputaan kunnanvirastossa, osoitteessa Keskustie 9.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja kaavaluonnosta koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee jättää 13.10.2023 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen pihtiputaan.kunta@pihtipudas.fi tai postitse osoitteeseen Pihtiputaan kunta / Kunnanhallitus, ’Hiekanpään ranta-asemakaava’, Keskustie 9, 44800 Pihtipudas.

Alla linkkeinä kuulutukset, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), kaavaselostus (luonnos) ja kaavakartta (luonnos).