Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

Kielikahvila Pihtiputaalla – Language café in Pihtipudas

Kielikahvila Pihtiputaalla – Language café in Pihtipudas

Kielikahvilan tarkoituksena on tarjota paikka, jossa suomalaiset ja maahanmuuttaneet pääsevät tutustumaan toisiinsa ja vieraskielisillä on mahdollisuus opetella ja harjoitella suomen kieltä. Kielikahvilassa voidaan esimerkiksi viettää aikaa yhdessä, pelata ja oppia toistemme kielistä ja kulttuureista!

Kielikahvila on ilmainen ja kaikille avoin kielestä, kulttuurista ja iästä riippumatta. Aiempaa kielitaitoa mistään tietystä kielestä ei tarvitse olla, kääntäjien käyttö on aina mahdollista.

Tapaamisajat ja -paikat Pihtiputaalla vuoden 2023 aikana:

  • Keskiviikko 15.11. 9.30-11, Hubteekki (Keskustie 14)
  • Keskiviikko 29.11. 9.30-11, Hubteekki (Keskustie 14)
  • Keskiviikko 13.12. 9.30-11, Kahvi&Kuppi (Asematie 11)

Kielikahvila järjestetään osana Wiitaunionin aluekirjaston Kohtaa ja kotiudu –hanketta, jota rahoittaa Aluehallintovirasto.

Lisätietoa: Minna Parikka: +358407161317, minna.parikka@pihtipudas.fi

Language café in Pihtipudas

Language café is a place to meet new people and learn about other people’s languages and cultures in relaxed and informal environment. You can come to the language café to spend time with other people, play games, learn Finnish or maybe even teach something in your language to others!

The language café is a free and open place for everyone, regardless of your nationality, language and age. Any previous language skills are not necessary, we can always use translators if we don’t understand each other.

Meeting times and places in 2023 are:

  • Wednesday 15.11. 9.30-11, Hubteekki (Keskustie 14)
  • Wednesday 29.11. 9.30-11, Hubteekki (Keskustie 14)
  • Wednesday 13.12. 9.30-11, Kahvi&Kuppi (Asematie 11)

The language café is a part of Wiitaunion regional library’s Kohtaa ja kotiudu –project, which is funded by the Regional State Administrative Agency.

More information: Minna Parikka: +358407161317, minna.parikka@pihtipudas.fi

Языковое кафе в Пихтипудасе

Языковое кафе – это место, где можно познакомиться с новыми людьми и узнать о языках и культурах других людей в непринужденной и неформальной обстановке. Вы можете прийти в языковое кафе, чтобы провести время с другими людьми, поиграть в игры, выучить финский язык или, может быть, даже научить других чему-то на своем родном языке!

Языковое Кафе – это бесплатное и открытое место для всех, независимо от вашей национальности, языка и возраста. Какие-либо предыдущие языковые навыки не нужны, мы всегда можем использовать переводчиков, если мы не понимаем друг друга.

Время и место проведения встреч в течение 2023 года:

  • Среда 15.11. 9.30-11, Hubteekki (Keskustie 14)
  • Среда 29.11. 9.30-11, Hubteekki (Keskustie 14)
  • Среда 13.12. 9.30-11, Kahvi&Kuppi (Asematie 11)

Языковое кафе является частью проекта «Kohtaa ja kotiudu» региональной библиотеки Wiitaunion, который финансируется Агентством регионального государственного управления.

Дополнительная информация: Minna Parikka: +358407161317, minna.parikka@pihtipudas.fi