Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

Yleiskaavat

Yleiskaavat

Ilosjoen tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 26.10.2015 § 71.  Hyväksymispäätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja sen päätöksestä (8.7.2016) edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus jätti tutkimatta voimaloiden tieyhteyden ja teknisen huollon järjestämistä koskevan valitusperusteen ja hylkäsi tehdyt valitukset muilta osin päätöksellään   (antopäivä 13.4.2017).

Muurasjärven kulttuurimaiseman osayleiskaava